Szczeniaczki „R” skończyły 8 tygodni i czekają na nowe domy

RAGTIME FOR LIFE znad Antałowskiego Potoku FCI , Raguś
ur. 8.07.2018 r.
F. LUCKY LUCK znad Antałowskiego Potoku FCI (Evros Only One Way OLIVER x HAUMEA znad Antałowskiego Potoku)
M. INANA znad Antałowskiego Potoku (HOCUS-POCUS Magiczny Ogród x FANNY znad Antałowskiego Potoku)

REEGAE OF LOVE znad Antałowskiego Potoku FCI – Reeguś, 8 tygodni
F. LUCKY LUCK znad Antałowskiego Potoku FCI (Evros Only One Way OLIVER x HAUMEA znad Antałowskiego Potoku)
M. INANA znad Antałowskiego Potoku (HOCUS-POCUS Magiczny Ogród x FANNY znad Antałowskiego Potoku)