MIOT „H”

Psy: HADAD, HUNAB, HADD, HROAR, HUNDI       Suka: HAUMEA

znad Antałowskiego Potoku

ur. 24.05.2012 r.

O.: Muggebigge BIRK       M.: RHEA z Puli Szczęścia

MiotH-HAUMEA, HUNDI, HROARMiotH-HADD, HUNAB, HADAD