szczeniaczki ‚R’ mają już 11 tygodni – jak ten czas leci

RAGTIME FOR LIVE znad Antałowskiego Potoku FCIRaguś, 11 tygodni
O: LUCKY LUCK znad Antałowskiego Potoku FCI („Oliver” Evros Only One Way Oliver C.I.B DK UCH SE UCH x HAUMEA znad Antałowskiego Potoku)
M: INANA znad Antałowskiego Potoku ( INT.CH. HOCUS POKUS Magiczny Ogród x FANNY znad Antałowskiego Potoku)

 

Szczeniaczki „R” skończyły 8 tygodni i czekają na nowe domy

RAGTIME FOR LIFE znad Antałowskiego Potoku FCI , Raguś
ur. 8.07.2018 r.
F. LUCKY LUCK znad Antałowskiego Potoku FCI (Evros Only One Way OLIVER x HAUMEA znad Antałowskiego Potoku)
M. INANA znad Antałowskiego Potoku (HOCUS-POCUS Magiczny Ogród x FANNY znad Antałowskiego Potoku)

REEGAE OF LOVE znad Antałowskiego Potoku FCI – Reeguś, 8 tygodni
F. LUCKY LUCK znad Antałowskiego Potoku FCI (Evros Only One Way OLIVER x HAUMEA znad Antałowskiego Potoku)
M. INANA znad Antałowskiego Potoku (HOCUS-POCUS Magiczny Ogród x FANNY znad Antałowskiego Potoku)

NEILLIA znad Antałowskiego Potoku FCI – Niunia

Bardzo dobrze zaprezentowała się na wystawach w Nowym Targu nasza Niunia uzyskując oceny doskonałe:

XXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowym Targu, 14 lipca 2018 r.
V2/2 ,
XXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowym Targu, 15 lipca 2018 r.
v2/2